Užívání drog

Když se blízký člověk potýká s drogami nebo již propadl závislosti, potřebují příbuzní a jiní blízcí rychle získat informace, jak mu mohou pomoci. To je účelem těchto stránek. Centra drogové rehabilitace Narconon zachraňují životy lidí závislých na drogách již více než 40 let a věříme, že vám můžeme pomoci porozumět tomu, jaké je řešení na problém užívání drog, který možná máte vy nebo někdo, na kom vám záleží.

Níže naleznete některé časté otázky a odpovědi související s užíváním drog. Prosím dejte nám vědět, zdali potřebujete další informace nebo zdali vám můžeme nějak pomoci s problémem, s kterým se potýkáte.

Jaké jsou některé běžné příznaky užívání drog?

Člověk, který užívá drogy, přestane zvládat své běžné povinnosti, například školní úkoly, pracovní projekty, péči o domácí zvířata, o děti nebo jiné věci či lidi. Nádobí bude neumyté a v kuchyni nebude žádné jídlo. Často přestane udržovat čistotu a bude neupravený. Často nebude normálně jíst či spát, bude dlouho vzhůru nebo bude vyčerpaný a bude spát během dne. Když se ho zeptáte, může být podrážděný nebo antagonistický, a dokonce agresivní. Jeho přátelé se mohou změnit a hodně může mít tajnosti nebo se skrývat. Z domu mohou mizet různé osobní či jiné věci nebo člověk může mít náhle hodně peněz.

Kdy se z užívání drog stane závislost?

Závislost je stav, pro který je charakteristické opakované, nutkavé shánění a užívání drog, alkoholu nebo jiných podobných látek navzdory nepříznivým společenským, duševním a fyzickým následkům. Obvykle je to doprovázeno psychologickou a fyzickou závislostí na užívané látce, a když se množství návykové látky náhle sníží nebo již není k dispozici, objeví se abstinenční příznaky. Pokud se jedná o závislost, užívání drogy ovládá jedince, spíše než aby jedinec měl pod kontrolou užívání. Když jedinec ztratí schopnost racionálně se rozhodnout, zda užívat, či neužívat drogu nebo zda pít, či nepít alkohol, je závislý.

Jak rychle se člověk může stát závislým na droze?

U některých drog může závislost vzniknout velice rychle. To znamená, že po pouhé jedné, dvou či třech dávkách člověk může mít tak silnou neovladatelnou chuť na drogu, že ho to dožene k tomu, že si ji vezme, i když ví, že by to neměl dělat. Někteří lidé uvedli, že takto to u nich způsobil metamfetamin, čistý krystalický kokain a oxycodone. Rychle návyková může být extáze (MDMA). Návykový může být alkohol a marihuana, ale obvykle je to pozvolnější.

Jaké sociální problémy vytváří nebo zhoršuje užívání drog?

Ve společenství lidí užívajících drogy ve vysoké míře je také obvykle vysoká míra zločinnosti a násilí, což je doprovázeno vysokou mírou domácího násilí a zneužívání dětí a jejich zanedbávání. Dochází k více zraněním kvůli řízení v opilosti a pod vlivem drog. Riskantnější sex může vést k více těhotenstvím a sexuálně přenosným nemocem. Může dojít ke zvýšení počtu bezdomovců, nezaměstnaných a úmrtí v souvislosti s drogami.

Co se stane, když těhotná žena užívá drogy?

Mnoho drog se dostane placentou k plodu a začne na plod působit. Užívání cracku, opioidů na předpis včetně metadonu, hydrocodonu a oxycodonu, heroinu nebo metamfetaminu může způsobit, že se dítě narodí na těchto drogách závislé. Pití alkoholu může vést k nízké porodní váze a tělesným znetvořením a také k problémům vývinu a intelektu. Užívání kokainu může vést k vrozeným vadám. Halucinogeny jako LSD, ketamin a MDMA mohou vést k potratu nebo předčasnému porodu.

Může nějaký rehabilitační program skutečně zbavit člověka užívání drog?

Člověk si musí rehabilitační program pečlivě vybrat. Účinný rehabilitační program musí mít způsob, jak snížit nebo odstranit neovladatelné touhy po droze, aby tak umožnil člověku znovu si užívat život bez drog. Každý člověk taky musí napravit situace v životě, které ho dovedly k užívání drog, a bude si muset vytvořit nový život, aby jím nahradil ten starý, který zničila závislost. Program rehabilitace závislostí na drogách a alkoholu Narconon se skládá z částí, u nichž se prokázalo, že úspěšně fungují v každé z těchto oblastí.

Jak mohu pomoci člověku, který užívá drogy?

Bez ohledu na to, jaké výmluvy člověk má, užívání drog nebo jiných látek, například inhalantů, je nebezpečné a škodlivé pro něj i pro lidi v jeho okolí. Nejlepší způsob, jak člověku pomoci, je přimět ho, aby přestal. Pokud slíbí, že přestane, a snaží se, ale nedaří se mu to, můžete mu zachránit život tím, když ho přivedete na program rehabilitace závislostí na drogách a alkoholu Narconon.

Jak to mám udělat, aby člověk začal program drogové rehabilitace Narconon?

Bohužel mnoho závislých lidí své vlastní problémy nevidí a odmítá pomoc. Přijímací konzultant v centru Narconon vám může pomoci a poradit vám, jak nejlépe k tomuto problému přistoupit, a může vás vést celou dobu až do příjezdu toho člověka do rehabilitačního zařízení Narconon. Nebo existuje další možnost, nejlepší řešení může být, že odborný poradce přijede k vám domů a pomůže závislému člověku, aby se sám rozhodl jít na rehabilitaci. Nejbližší centrum Narconon vám také může poradit se službou odborného poradce

Kolik stojí užívání drog?

Současné odhady uvádějí, že Amerika v současné době každoročně platí za užívání drog a pití alkoholu 416 miliard dolarů. To by odpovídalo tomu, že každý muž, žena a dítě v Americe dostane ročně k úhradě účet na částku 1300 dolarů. V Evropě v roce 2008 stál problém užívání drog 16 členských zemí Evropské unie odhadem 2,25 miliard eur. Rusko tento problém v roce 2008 podle odhadů stál 54 miliard dolarů.


NARCONON NEPÁL

PROTIDROGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A REHABILITACE