Dovednosti
pro život

Jakmile člověk navždy odstraní touhu vzít si znovu drogu a zvládne fyzickou stránku závislosti, je čas řešit důvody, proč se vlastně původně k drogám vůbec uchýlil.

To prakticky probíhá na kurzu, kde si člověk osvojí potřebné dovednosti pro život, aby mohl být úspěšný. Lidé, kteří se potýkají s užíváním drog, často tyto dovednosti úplně zapomněli, nebo je nikdy neměli.

Účinné procvičování a učení vede ke stabilitě a k návratu osobních hodnot. Stejně důležité je to, že tyto kurzy pomohou člověku zlepšit sebeovládání a osobní odvahu, které jsou nutné, aby člověk mohl žít v životě bez drog.

„Narconon mi vrátil dovednosti, o které jsem během života přišla. Naučili mě znovu žít – skutečně žít.“

Co potřebujete k úspěchu

Toto jsou schopnosti – či nástroje, které studenti v této fázi programu Narconon studují a získávají:

Překonávání vzestupů a pádů v životě

Stav, kdy je člověk jeden den nahoře a druhý den dole, se může snadno zvrhnout v sestupnou spirálu, která vede až na úplné dno. V tomto kurzu se účastníci učí o faktorech, díky nimž může náš život začít vypadat jako „horská dráha“, a to jak emočně, tak fyzicky. Zaveďte zvyky, které zlepší to, jak se cítíte duševně i fyzicky, a naučte se tyto faktory odhalovat, abyste se jim v budoucnu mohli vyhnout nebo je ze svého života vyloučit.


Osobní hodnoty

Umění správně si vybrat utváří celou vaši budoucnost. Ale co je správné? Jak si to můžete sami pro sebe rozhodnout, a to pokaždé? Tento kurz vám pomáhá najít vaši vlastní „páteř“ a nabízí rámec rozhodování, abyste mohli sami sobě důvěřovat, že uděláte to, co je správné, ať už to pro vás bude cokoli.


Jak změnit různé stavy v životě

Na závěr je třeba najít různé věci v jakékoli oblasti života, na které měla závislost nepříznivý dopad. Tento kurz vám pomůže napravit škody ve vašem životě, vztazích, na osobních věcech či v práci. Ačkoli to tak nemusí vypadat, tuto škodu napravit lze. V tomto kurzu získáte funkční vzorce, které můžete použít k tomu, abyste si mohli dát život zase dohromady a pracovat na lepší budoucnosti.„Před Narcononem jsem prošel osmi různými rehabilitačními programy. Narconon se liší tím, že mi nikdy neříkali, abych nebral drogy – naučili mě lepšímu způsobu, jak žít život, a vedlejším účinkem toho bylo, že jsem přestal brát drogy.“

Další
Zachraňujeme životy. Zachraňujeme rodiny.
Výsledky programu Narconon

NARCONON NEPÁL

PROTIDROGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A REHABILITACE