अहिले सहयोग पाउनुहोस्

तलको फाराम भर्नुहोस् र नार्कोननको परामर्शदाताले तपाईंलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।

हामी तपाईंको गोपनीयताको इज्जत गर्छौँ भनी ढुक्क रहनुहोस्। दिइएको सबै जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य राखिन्छ। थप जानकारीको लागि हाम्रो गोपनीयता नियम पढ्नुहोस्।

नक्सा र दिशाहरू

स्थान
Pratigya Center, G.P.O. 1718
Hattigauda, Kathmandu
Nepal

दिशाहरू पाउनुहोस् »

» फोन: +977 1-4650-054

नार्कोनन नेपाल

लागुऔषध शिक्षा तथा सुधार केन्द्र

अहिले सहयोग पाउनुहोस्
फोन गर्नुहोस्