विश्व-स्तरीय सुविधाहरू

हरेक महादेशमा

लागुऔषध दुर्व्यसनी विश्वव्यापी समाधान आवश्यक पर्ने विश्व भर व्याप्त समस्या हो। नार्कोनन केन्द्रहरू संयुक्त राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय संस्थामा चुनौतिहरू समाधान गर्न छलफल गर्न उद्दत छन् जसमध्ये छ नयाँ नमूनाहरूको कन्टिनेन्टल केन्द्रहरू, कलाकारहरू र नेताहरूका लागि विशेष केन्द्र र दर्जनौ क्षेत्रीय र स्थानीय केन्द्रहरू पर्छन्।

नार्कोनन एरोहेड

नार्कोनन कार्यक्रमको सबै पक्षहरू व्यापक रूपमा उपलब्ध गराउन प्रमुख लागुऔषध सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र, नार्कोनन एरोहेड सन् २०११ मा स्थापना गरियो। यो आफ्नो क्षेत्रको संसारकै ठूलो सुविधा हो र यसले नार्कोनन लागुऔषध सुधार सेवाको प्रस्ताव गर्छ साथै लागुऔषध सुधार केन्द्रका व्यवसायिकहरूलाई तालिम प्रदान गर्छ।

सन् २०१५ मा, नार्कोननले उसको उद्देश्यमा अर्को मुख्य कदम प्रक्षेपण गर्‍यो, त्यो कन्टिनेन्टल नार्कोनन केन्द्रहरू हो। प्रत्येकले नार्कोनन लागुऔषध सुधार कार्यक्रम साथसाथै उक्त क्षेत्रको लागुऔषध सुधार केन्द्रका व्यवसायिकहरूलाई तालिम र सिक्ने व्यवस्था प्रदान गर्छ। प्रत्येक वास्तुकलाको दृष्टिले अद्वितीय छ र त्यसकै भौगोलिक क्षेत्रसँग एकिकृत गरिएको छ र नार्कोननको कार्यक्रम समान सेवा प्रदान गर्दछ।