अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरू

North America

उत्तर अमेरिकामा नार्कोनन केन्द्रहरू

Latin America

ल्याटिन अमेरिकामा नार्कोनन केन्द्रहरू

Europe

युरोपमा नार्कोनन केन्द्रहरू

Africa

अफ्रिकामा नार्कोनन केन्द्रहरू

Asia

यसियामा नार्कोनन केन्द्रहरू

Australia & Oceania

अष्ट्रेलिया र ओसिनियामा नार्कोनन केन्द्रहरू